dankbaarheid

Bhagavan

“Er zijn twee soorten mensen in deze wereld. Mensen die gebruik maken van anderen om hogerop te komen in hun leven. Dit is de eerste soort. Er zijn anderen die het gevoel hebben dat ze door alles en iedereen in hun leven geholpen worden. Dat zijn de dankbaren. Weten dat je afhankelijk bent, is de geboorte van dankbaarheid.

Je bent wat je bent, niet omdat je ervoor gekozen hebt dat te zijn, maar gebeurtenissen, de natuur, mensen, het hele universum heeft ervoor gezorgd dat je bent wie je bent. Je ouders, broers, zussen, vrienden, leraren, buren, de maatschappij, iedereen heeft een rol gespeeld in je leven.

Je bent niet alleen in deze viering van het leven, maar je wordt vergezeld door alles en iedereen.”

….

Bhagavan

“There are two kinds of people in this world. People who make use of others to come up in their life. This is the first kind. There are others who feel they are being helped by everybody and everything in their life. These are the grateful ones. To know that you arise dependently is the birth of gratitude.

You are what you are not because you chose to be that but events, happening, nature, people, the entire universe has caused you to be who you are. Your parents, brothers, sisters, friends, teachers, neighbors, the society, everyone had a role to play in your life.

You are not alone in this celebration of life but are accompanied by everything and everybody.”