Privecyverklaring

Privacy vinden we belangrijk en we gaan daarom zorgvuldig om met jouw gegevens. Hieronder lees je welke gegevens we van je bewaren, wat we ermee doen en hoe je ze kunt laten verwijderen of aanpassen. We doen er alles aan om de informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze verklaring gaat over onze website en ons centrum, Het Eenheidscentrum, een initiatief van Laura Visser en Naomi Joseph.

Welke gegevens bewaren we?

Van klanten bewaren we naam, adres, telefoon, e-mail. Deze gegevens zijn nodig voor de facturering en ben ik verplicht te bewaren voor de Belastingdienst. We gebruiken de gegevens nooit voor andere dingen, en geef ze nooit door aan derden, behalve aan mijn accountant en als het wettelijk verplicht is. Van geïnteresseerden bewaren we de naam en e-mail adres en IP adres. Deze gegevens staan op de website zelf, of gaan via beveiligde SSL internet verbinding naar mijn eigen computer, of naar de e-mail provider waar vandaan ik de nieuwsbrieven stuur, ik doe dat via Mailerlite. Zie voor hun privesiepolicy > Ik bewaar de gegevens nooit langer dan noodzakelijk.

We gebruiken je gegevens om:

  • een bestellingen te verwerken of diensten te leveren
  • een factuur te maken, de betaling af te handelen
  • je ondersteuning en/of extra informatie te bieden
  • je feedback te vragen
  • mijn websites en diensten te verbeteren
  • je te informeren over mijn producten en diensten, en die van anderen als ik denk dat je die interessant kunt vinden

Je ontvangt de nieuwsbrief uitsluitend na aankoop en/of afname van een product of dienst, of als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Recht op inzage, rectificatie en wissen

Als je wilt weten welke gegevens we van je bewaard hebben of als je wilt dat we je gegevens verwijderen of aanpassen, stuur me een e-mail via info@eenheidscentrum.nl. Voor de nieuwsbrief kun je het makkelijkst je gegevens verwijderen of aanpassen via de link onderaan de nieuwsbrief. Sommige gegevens van klanten zijn we verplicht 7 jaar te bewaren, voor de belastingdienst.

Google Analytics

Voor het analyseren van het bezoek op de website maken we gebruik van Google Analytics. We hebben hiervoor het delen van alle informatie uitgezet, een verwerkingsovereenkomst hebt afgesloten met Google en voldoen daarmee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Klachten

Als je een klacht hebt over hoe we met je gegevens om gaan, dan horen we dat graag. We zullen het zo snel mogelijk proberen op te lossen. Je kunt ook een klacht indienen bij autoriteitpersoonsgegevens.nl

Informatie die je zelf deelt

Houd er rekening mee dat de informatie die je zelf deelt via de websites – bijvoorbeeld via een blogcomment of via onze pagina’s op social media – door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld en/of gebruikt. We accepteren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.
Als er ontwikkelingen in mijn bedrijf zijn of in de privacywetgeving in het dan kan deze privacyverklaring worden bijgewerkt.

Voor vragen over mijn privacybeleid kun je me mailen via info@eenheidscentrum.nl